लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज स्मृती-शताब्दी १९२२ - २०२२.


CSMSS Campus, Aurangabad
6 May 2022
छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्थेच्या आयुर्वेद महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथे आज राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती-शताब्दी निमीत्त स १० वा. १०० सेकंद आदरांजली देण्यात आली.
Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now